Sürdürülebilir Sistemler

Güneş Enerji Sistemleri:

 • Yüksek kapasiteli, merkezi sistemli sıcak su üretim,depolama ve dağıtım sistemlerinin projelendirmesi ve uygulaması
 • Buhar üretilmesi ve Absorbsion Chiller uygulaması
 • Elektrik üretimi, fotovoltaik sistemler

Isı Pompası Sistemleri:

 • Isının, bir ısı kaynağından diğerine pompalanmasını sağlayan sistemler.
 • Su kaynaklı ısı pompaları (Yeraltı suyu, göl, nehir suyu ısı pompaları, deniz suyu ısı pompaları, kazan-soğutma kulesi ısı pompaları.)
 • Toprak kaynaklı ısı pompaları
 • Hava kaynaklı ısı pompaları

Isı Geri Kazanım Sistemleri:

 • Normal şartlarda atmosfere veya geri alınamayacak ortamlara atılan enerjinin düşük maliyetle geri kazanılıp kullanılmasını sağlayan sistemlerdir.
 • Chiller Kondenser ısı geri kazanım sistemleri (Su ve hava soğutmalı Chiller)
 • Baca gazı ısı geri kazanım sistemleri (Co-generation, Tri-generation)
 • Havadan havaya ve sudan suya ısı geri kazanım sistemleri (Klima santralleri, proses uygulamaları)

Grey Water Sistemleri:

Lavabo, duş gibi kullanım noktalarında nispeten az kirletilmiş atık suyun, klozetlerde ve bazı durumlarda bahçe sulama amaçlı kullanılabilecek kalitede işlendiği sistemlerdir. Fizibilitesinin değerlendirmesi gerekmektedir.

Yağmur Suyu Depolama Sistemleri:

Yağış rejimi ve sulama ihtiyacının örtüştüğü durumlarda şebekeden talep edilen suyun azaltılması mümkündür.